Alternátor - střídavý generátor

icon

Alternátor je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě střídavého elektrického proudu. Jedná se tedy o střídavý elektrický generátor.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • alternátor
  • voltmetr
  • osciloskop
  • propojovací vodiče.

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E125_S001 Připojíme alternátor k multimetru nastavenému jako voltrmetr s měřením střídavého napětí.
E125_S002 Při otáčení kličkou ve směru hodinových ručiček multimetr zaznamenává generované napětí, jehož velikost je úměrná rychlosti otáčení.
E125_S003 Připojíme alternátor k osciloskopu.
E125_S004 Při otáčení kličkou na osciloskopu můžeme pozorovat průběh napětí.
E125_S005 Připojíme alternátor k dalšímu osciloskopu.
E125_S006 Při otáčení kličkou na osciloskopu můžeme lépe pozorovat průběh napětí.
 

Vysvětlení+

Generátor je točivý stroj na přeměnu mechanické energie na elektrickou energii. Alternátor generuje střídavý proud.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Alternátory jsou typicky synchronní stroje. Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, zejména když se mění magnetické pole kolem cívky. V cívce je pak indukován elektrický proud. Zpravidla se otáčí otočný magnet – rotor uvnitř pevně umístěných vinutích na železných jádrech – stator. Pohybem rotoru způsobeným mechanickou energií je generován elektrický proud. Rotující magnetické pole indukuje ve vinutí cívky střídavý elektrický proud.
Alternátor je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě střídavého elektrického proudu. Jedná se tedy o střídavý elektrický generátor.
 

Využití v praxi+

Elektrárny, automobily.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 12141 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.