Dynamo - stejnosměrný generátor

icon

Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.

Výukové fáze: aplikační

 

Potřebné pomůcky+

  • multimetr
  • propojovací vodiče
  • násuvné krokosvorky
  • generátor (souprava MOSEM)

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E092_S001 Zapojíme pomůcky dle toho obrázku. Na multimetru nastavíme měření napětí a rozsah do 10-20V (dle použitého dynama).
E092_S002 Při otáčení kličkou ve směru hodinových ručiček multimetr zaznamenává generované napětí, jehož velikost je úměrná rychlosti otáčení.
E092_S003 Při otáčení kličkou opačným směrem multimetr zaznamenává záporné napětí, tedy proud prochází obvodem v opačném směru.
 

Vysvětlení+

Generátor je točivý stroj na přeměnu mechanické energie na elektrickou energii. Dynamo generuje stejnosměrný proud.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Činnost dynama je rovněž založena na elektromagnetické indukci. Budicí proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru se stejnosměrné napětí odvádí kartáči na svorkovnici stroje, odkud se odebírá potřebný elektrický proud.
Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.
 

Využití v praxi+

Výroba elektrické energie, osvětlení na kole, elektrárny, ...
 

Kontrolní otázky a úkoly+

  • Jaký je rozdíl mezi alternátorem a dynamem?

 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 13.11.2011 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 18357 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.