Elektrický zvonek - střídavý

icon

Elektrický zvonek je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • střídavý elektrický zvonek
  • akumulátor
  • spínač
  • propojovací vodiče
  • střídavý zdroj

 

Postup pokusu+

E121_S001 Připojíme zvonek přes spínač k akumulátoru.
E121_S002 Sepneme tlačítko.
E121_S003 Kotva se přitáhne a zvonek udělá pouze jedno jediné "bim".
E121_S004 Vyměníme akumulátor za zdroj střídavého napětí. Stiskeneme tlačítko.
E121_S005 Kotva je periodicky přitahována k elektromagnetům.
E121_S006 Palička periodicky bije do rezonátoru -> zvonek zvoní.
 

Vysvětlení+

Po zmáčknutí tlačítka, které spojí elektrický obvod zvonku, elektromagnet přitáhne kotvu. Kotva kmitá mezi dvěma póly jádra elektromagnetu v rytmu frekvence střídavého proudu, kterým je zvonek napájen. Toto uspořádání nevytváří elektrickou jiskru, proud se nepřerušuje mechanicky. Prodloužená kmitající kotva naráží do kovového zvonku (rezonátor) a tyto nárazy způsobují zvukový efekt. Některé elektrické zvonky mají dva rezonátory, do kterých naráží palička, každý v jedné krajní poloze, a mohou mít různý rezonanční kmitočet.

Střídavý zvonek při připojení na stejnosměrný zdroj nezvoní, kotva je přitažena jen k jednomu z elektromagnetů, palička tedy narazí do rezonátoru pouze jedenkrát.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Využití v praxi+

Využívá se např. v klasických telefonech, v domovních zvoncích, pro zvonění ve škole či jako výstražný signál na železničních přejezdech.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 29143 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.