Elektromagnet

icon

Elektromagnet je druh magnetu ve kterém magnetické pole je produkováno průchodem elektrického proudu. Magnetické pole zmizí, když proud přestane procházet.

Výukové fáze: fixační

 

Potřebné pomůcky+

  • elektromagnet
  • akumulátor
  • spínač
  • propojovací vodiče
  • kancelářské sponky.

 

Postup pokusu+

E115_S001 Připojíme elektromagnet přes spínač k akumulátoru.
E115_S002 Pod eletromagnet rozímístíme kancelářské sponky.
E115_S003 Sepneme spínač. Sponky jsou přitaženy k elektromagnetu.
 

Vysvětlení+

Když smyčkou prochází elektrický proud, vytvoří se magnetické pole. Orientace tohoto pole lze určit podle pravidla pravé ruky.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Elektromagnet je cívka s jádrem z magneticky měkké oceli, používaná k vytváření dočasného magnetického pole. Princip spočívá v přeměně energie elektromagnetického pole na energii mechanickou. Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší elektrický proud prochází cívkou a dále také čím více má cívka závitů.

Elektromagnet je druh magnetu ve kterém magnetické pole je produkováno průchodem elektrického proudu. Magnetické pole zmizí, když proud přestane procházet.
 

Využití v praxi+

Elektromagnet je používán např. v elektrickém zvonku, v jističích, stykačích, v hutním průmyslu, ve sběrnách kovového šrotu nebo v elektromagnetických relé. Elektromagnet se používá, mimo jiné, také v automobilovém průmyslu například jako snímač otáček klikového hřídele, nebo pro brždění tramvajových vozů, obráběcích strojů a ve zdravotnictví.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 15146 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.