Magnet oscilující v cívce

icon

Magnety, vzájemně se odpuzující, oscilují v cívce a tím indukují proud.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • plastová průhledná trubka
  • malé tyčové neodymiové magnety
  • cívka
  • propojovací vodiče
  • multimetr

 

Postup pokusu+

E133_S001 Připojíme cívku k multimetru.
E133_S002 Do dutiny cívky kolmo postavíme trubku.
E133_S003 Do trubky vhodíme magnet.
E133_S004 Průchodem cívkou magnet indukuje proud, který můžeme indikovat multimetrem.
E133_S005 Vlivem opačného magnetického pole cívky je magnet vypuzen z cívky.
E133_S006 Vlivem gravitace je ale do cívky vracen -> osciluje -> pozorujeme tlumené kmitání.
E133_S007 Čím rychleji magnet osciluje, tím větší výchylku pozorujeme.
 

Vysvětlení+

Připojíme-li k cívce voltmetr a budeme-li pohybovat magnetem v blízkosti cívky, Změříme na voltmetru indukované napětí. Napětí bude kladné nebo záporné podle směru, kterým pohybujeme magnetem.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v nestacionárním (nestálém, měnícím se) magnetickém poli. Toto magnetické pole v cívce vytváří indukované elektrické pole, které charakterizuje indukované elektromotorické napětí. Když je k cívce připojen el. obvod, prochází jím indukovaný el. proud. Tento zákon pojednává o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického indukčního toku, což je označováno jako elektromagnetická indukce: Změnou magnetického pole v okolí cívky se v cívce indukuje el. napětí a v uzavřeném obvodu prochází indukovaný proud. Směr proudu je závislý na směru změny magnetického pole a na orientaci pólů magnetu vůči cívce.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 13460 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.