Magnetické pole solenidu s proudem

icon

Tento experiment demonstruje magnetické pole dlouhé cívky s proudem - solenoidu.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • Model solenoidu
  • kovové piliny
  • akumulátor
  • spínač
  • propojovací vodiče.

 

Postup pokusu+

E117_S001 Zapojíme model solenoidu přes vypínač k akumulátoru.
E117_S002 Sepneme vypínač a začneme model posypávat kovovými pilinami.
E117_S003 Začnou se objevovat magnetické indukční čáry.
E117_S004 Po posypání celého modelu můžeme pozorovat magnetické pole uvnitř solenoidu.
 

Vysvětlení+

Cívka je vodič stočený do závitů. Magnetická pole od jednotlivých závitů se skládají a uvnitř cívky se vytvoří magnetické pole, které je homogenní a má směr osy cívky. Pole je homogenní tím lépe, čím je cívka delší.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Směr siločar magnetického pole závitu nebo cívky se určí Ampérovým pravidlem pravé ruky: Vezmeme cívku do ruky tak, aby pokrčené prsty ukazovaly směr proudu v cívce. Odchýlený palec pak ukáže směr siločar uvnitř cívky.

Tento experiment demonstruje magnetické pole dlouhé cívky s proudem - solenoidu.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 9952 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.