Oerstedův experiment - kolmý se železnými pilinami

icon

Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí železných pilin.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • akumulátor
  • kovové piliny
  • propojovací vodiče
  • spínač
  • pevný vodič.

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E131_S001 Pevný vodič prostrčíme na kolmo kusem kartonu a zapojíme přes vypínač k akumulátoru.
E131_S002 Sepneme vypínač a začneme karton posypávat pilinami. Začnou se objevovat magnetické indukční čáry.
E131_S003 Po posypání celého modelu můžeme pozorovat magnetické pole.
 

Vysvětlení+

V okolí každého vodiče s proudem se vytváří magnetické pole.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Magnetické indukční čáry magnetického pole přímého vodiče s proudem jsou soustředné kružnice okolo vodiče. Orientace magnetických indukčních čar (modré šipky) určíme Ampérovým pravidlem pravé ruky: Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí železných pilin.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 13123 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.