Princip měřícího přístroje - cívka vtahující magnet

icon

Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístroje vtahujícího či odpuzijícho permanentní magnet.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • siloměr
  • stojan
  • propojovací vodiče
  • cívka
  • magnet
  • akumulátor
  • spínač.

 

Schéma experimentu+

Autorem schématu je Mgr. Karel Stibor

Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístroje vtahujícího či odpuzijícho permanentní magnet.
 

Postup pokusu+

E120_S001 Při rozepnutém spínači je váleček mimo cívku.
E120_S002 Při sepnutí spínače je váleček vtažen do dutiny cívky.
E120_S003 Otočíme směr proudu procházející cívkou.
E120_S004 Při rozepnutém spínači je váleček v cívce.
E120_S005 Při sepnutí spínače je váleček vypuzen z dutiny cívky.
E120_S006 Při sepnutí spínače je váleček vypuzen z dutiny cívky.
 

Vysvětlení+

Princip těchto přístrojů je založen na silovém působení feromagnetického jádra plíšků nacházejících se v magnetickém poli cívky. Do dutiny válcové cívky vtahovánmagnet na pružině, která vyvolávala řídicí sílu. To silně připomíná princip elektromagnetu, proto se tyto přístroje někdy označují jako elektromagnetické. V závislosti na smětu proudu je magnet vtahován či vypuzován z cívky.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Využití v praxi+

Feromagnetické měřící přístroje.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 6354 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.