Stejnosměrný elektromotor

icon

Elektrický motor přeměňuje elektřinu na mechanickou energii. Ve většině případů fungují na elektromagnetickém principu. Následující experiment demonstruje stejnosměrný elektrický motor.

Výukové fáze: expoziční, fixační

 

Potřebné pomůcky+

  • stejnosměrný elektromotor
  • zdroj napětí či baterie
  • vodiče
  • spínač.

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E107_S001 Zapojíme pomůcky do obvodu dle obrázku.
E107_S002 Sepneme spínač.
E107_S003 Motor se začne otáčet.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Nejjednodušší motor na stejnosměrný proud má stator tvořený permanentním magnetem a rotující kotvu ve formě elektromagnetu s dvěma póly. Rotační přepínač zvaný komutátor mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole procházejícího kotvou dvakrát během každé otáčky. Tím zajistí, že síla působící na póly rotoru má stále stejný směr. V okamžiku přepnutí polarity udržuje běh tohoto motoru ve správném směru setrvačnost.

 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 9.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 11703 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.