Vodič s proudem v magnetickém poli

icon

Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na zavěšený vodič v magnetickém poli podkovového magnetu.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • podkovovitý magnet
  • vodič ve tvaru rámečku
  • stojan
  • akumulátor
  • spojovací vodiče
  • spínač

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E123_S002 Vodičem proud neprochází. Sepneme spínač.
E123_S003 Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se vodič směrem k magnetu.
E123_S004 Zaměníme póly magnetu.
E123_S005 Vodič se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
E123_S006 Změníme směr proudu procházejícího vodičem a přitom ponecháme magnet ve stejné poloze.
E123_S007 Výchylka je při změně směru proudu opačná, vychýlí se směrem od magnetu.
E123_S008 Zaměníme póly magnetu.
E123_S009 Vodič se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
 

Vysvětlení+

Dolní vodorovná část rámečku je umístěna mezi póly magnetu. Rámeček je v klidu. Když demonstrátor připojí vodič ke zdroji napětí, vodič se vychýlí. Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se vodič směrem k magnetu. Zamění-li demonstrátor póly magnetu (severní pól je nahoře), vychýlí se vodič na opačnou stranu, směrem od magnetu
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Na vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla. Příčinou vzniku magnetické síly, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli, je vzájemné působení magnetického pole vodiče s proudem a magnetického pole magnetu. Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem. K určení směru magnetické síly, která působí na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli, slouží Flemingovo pravidlo levé ruky: Přiložíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 11021 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.