Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

icon

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • dva pásky alobalu
  • propojovací vodiče
  • spínač
  • akumulátor
  • stojan.

 

Postup pokusu+

E128_S001 Zapojíme vodiče tak, aby oběma protékal proud stejným směrem.
E128_S002 Sepneme spínač, vodiče se přitahují.
E128_S003 Přepojíme vodiče tak, aby oběma protékal proud různým směrem.
E128_S004 Sepneme spínač, vodiče se odpuzují.
 

Vysvětlení+

Dva rovnoběžné vodiče, kterými prochází proud, na sebe také navzájem působí prostřednictvím svých magnetických polí. Prochází-li oběma vodiči proudy stejnými směry, vodiče se navzájem přitahují. Vodiče, kterými procházejí proudy v opačných směrech, se vzájemně odpuzují.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem. Tento vztah udává sílu, kterou působí magnetické pole na elektrický vodič protékaný elektrickým proudem. Orientace síly je dána Flemingovým pravidlem levé ruky: Položíme-li otevřenou dlaň levé ruky na vodič, kterým protéká proud, tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, odtažený palec ukazuje směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič."

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.
 

Poznámka+

Analogicky k tomuto experimentu se definuje jedna ze sedmi základních jednotek SI, jednotka elektrického proudu ampér: Dvěma nekonečně dlouhými rovnoběžnými přímými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jednoho metru protéká stálý proud jednoho ampéru, jestliže se vodiče přitahují silou 2.10-7 N na jeden metr délky vodiče.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 15591 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.