Celkem experimentů: 34
Interakce magnetu a cívky s proudem

Interakce magnetu a cívky s proudem

Na závit s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla. Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem.
 
Magnet oscilující v cívce

Magnet oscilující v cívce

Magnety, vzájemně se odpuzující, oscilují v cívce a tím indukují proud.
 
Oerstedův experiment - podélný s magnetkami

Oerstedův experiment - podélný s magnetkami

Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí magnetek.
 
Oerstedův experiment - kolmý se železnými pilinami

Oerstedův experiment - kolmý se železnými pilinami

Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí železných pilin.
 
Elektromagnetické relé a zámek

Elektromagnetické relé a zámek

Elektromagnetické relé je elektrická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané vypínače. Bylo vynalezeno v roce 1835 Josefem Henrym.
 
Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.
 
Vzájemné silové působení dvou cívek s proudem

Vzájemné silové působení dvou cívek s proudem

Podle ampérova pravidla pravidla pravé ruky se indukují na cívkách póly se stejnou orientací. Protože opačné póly magnetů (a tedy i cívek) se přitahují, cívky se přitáhnou k sobě. Jestliže připojíme cívky naopak, indukují se na cívkách stejné póly, proto se budou cívky odpuzovat.
 
Alternátor - střídavý generátor

Alternátor - střídavý generátor

Alternátor je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě střídavého elektrického proudu. Jedná se tedy o střídavý elektrický generátor.
 
Závit s proudem v magnetickém poli

Závit s proudem v magnetickém poli

Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na vodič se závitem v magnetickém poli podkovového magnetu.
 
Vodič s proudem v magnetickém poli

Vodič s proudem v magnetickém poli

Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na zavěšený vodič v magnetickém poli podkovového magnetu.
 
Elektromagnetická levitace

Elektromagnetická levitace

Tento experiment demontruje elektromagnetickou levitaci.
 
Elektrický zvonek - střídavý

Elektrický zvonek - střídavý

Elektrický zvonek je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku.
 
Princip měřícího přístroje - cívka vtahující magnet

Princip měřícího přístroje - cívka vtahující magnet

Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístroje vtahujícího či odpuzijícho permanentní magnet.
 
Princip měřícího přístroje - cívka s vtažným jádrem

Princip měřícího přístroje - cívka s vtažným jádrem

Tento experiment demonstruje princip feromagnetického měřícího přístroje s vtažným feromafnetickým jádrem.
 
Princip měřícího přístroje - dva válečky v dutině cívky

Princip měřícího přístroje - dva válečky v dutině cívky

Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístrojes dvěma feromagnetickými válečky v dutině cívky.
 
Magnetické pole solenidu s proudem

Magnetické pole solenidu s proudem

Tento experiment demonstruje magnetické pole dlouhé cívky s proudem - solenoidu.
 
Magnetické pole závitu s proudem

Magnetické pole závitu s proudem

Tento experiment demonstruje magnetické pole jednoho závitu s proudem.
 
Elektromagnet

Elektromagnet

Elektromagnet je druh magnetu ve kterém magnetické pole je produkováno průchodem elektrického proudu. Magnetické pole zmizí, když proud přestane procházet.
 
Tepelná vodivost - dvě tyče z různých materiálů

Tepelná vodivost - dvě tyče z různých materiálů

Experiment ukazuje na různou tepelnou vodivost dvou různých kovů. Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky vést teplo.
 
Franckův - Hertzův experiment

Franckův - Hertzův experiment

J. Franck a G. Hertz provedli v letech 1913-1914 sérii pokusů, v nichž prokázali v elektronových obalech atomů existenci kvantovaných energetických hladin. Svými výsledky tak potvrdili správnost nedlouho předtím formulovaného Bohrova modelu atomu vodíku nespektroskopickou metodou.
 
Skleněná harfa - výška tónu a rezonance

Skleněná harfa - výška tónu a rezonance

Skleněnou harfu údajně poprvé sestavili kolem roku 1730 v jižním Německu. V polovině 18. století se začala být populární v celé Evropě a stala se běžným hudebním nástrojem.
 
Newtonův kotouč - skládání barev

Newtonův kotouč - skládání barev

Rozklad světla hranolem podrobně popsal ve své knize Optica Isaac Newton, kterou vydal v roce 1686. Současně však ukázal, že jednotlivá monochromatická světla lze také skládat zpět ve světlo bílé. To lze dokázat pomocí tzv. Newtonova kotouče.
 
Model pulzního motoru V1

Model pulzního motoru V1

Fieseler Fi 103, oficiálně označována německou propagandou jako Vergeltungswaffe (V-1, česky odvetná zbraň) byla střela s plochou dráhou letu, řízená autopilotem, používaná během druhé světové války.
 
Stejnosměrný elektromotor

Stejnosměrný elektromotor

Elektrický motor přeměňuje elektřinu na mechanickou energii. Ve většině případů fungují na elektromagnetickém principu. Následující experiment demonstruje stejnosměrný elektrický motor.
 
Atmosférický tlak -  Převrácená sklenice s vodou

Atmosférický tlak - Převrácená sklenice s vodou

Nad námi se nachází minimálně několik kilometrů tlustá vrstva vzduchu, na který působí gravitační síla -> ve vzduchu musí vznikat „atmosferický“ tlak. Normální atmosférický tlak je 101325 Pa. Tato hodnota je překvapivě vysoká, následujícím experimentem si dokážeme, že tento tlak opravdu působí.
 
Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v měnícím se magnetickém poli. Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku nestacionárního elektrického pole.
 
Homopolární motor - s hřebíkem

Homopolární motor - s hřebíkem

Ná Vánoce roku 1821, Michael Faraday, chemik a fyzik britského původu vynalezl velmi zajímavý a také velmi jednoduchý stejnosměrný rotační motor, zvaný homopolární. Tento experiment demonstruje variantu s hřebíkem.
 
Homopolární motor - drátový

Homopolární motor - drátový

Ná Vánoce roku 1821, Michael Faraday, chemik a fyzik britského původu vynalezl velmi zajímavý a také velmi jednoduchý stejnosměrný rotační motor, zvaný homopolární. Tento experiment demonstruje variantu s drátem.
 
Motorek z kancelářských sponek

Motorek z kancelářských sponek

Návod na sestavení jednoduchého elektromotorku z pomůcek běžně dostupných v každé domácnosti. Tento experiment zjednodušeným provedením demonstruje princip elektromotoru.
 
Dynamo - stejnosměrný generátor

Dynamo - stejnosměrný generátor

Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.
 
Ponořování válce - vztlaková síla

Ponořování válce - vztlaková síla

Existence vztlakové síly a její působení v závislosti na objemu ponořené části tělesa.
 
Hydraulický lis

Hydraulický lis

V tomto experimentu se mačkají stříkačky aby se demonstroval Pascalův zákon.
 
Model Ježka

Model Ježka

Tlak je všudypřítomný. Jeho působení lze reprezentovat pomocí ježka.
 
Láhev s různě zahnutými trubičkami

Láhev s různě zahnutými trubičkami

V tomto experimentu se mačká láhev aby se demonstroval Pascalův zákon.
 
Celkem experimentů: 34
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.