Skleněná harfa - výška tónu a rezonance

icon

Skleněnou harfu údajně poprvé sestavili kolem roku 1730 v jižním Německu. V polovině 18. století se začala být populární v celé Evropě a stala se běžným hudebním nástrojem.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • skleničky na víno
  • obarvená voda/víno

 

Postup pokusu+

E112_S001 Naplníme skleničky vodou, každou do jiné výšky hladiny.
E112_S002 Seřadíme skleničky dle výšky hladiny.
E112_S003 Přejíždíme prstem pro hrdlech méně naplněných skleniček a posloucháme vysoké tóny.
E112_S004 Poté přejíždíme prstem pro hrdlech více naplněných skleniček a posloucháme nízké tóny.
E112_S005 Na detailní fotografii můžeme pozorovat vlnění hladiny způsobené kmitáním stěn.
 

Vysvětlení+

Při přejíždění prstu po hraně skleničky dochází k rezonanci tenkého skla, která následně zvukové vlny ve vzduchu. Výška výsledného tónu je závislá na výšce hladiny, čím vyšší hladina, tím nižší tón.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Navlhčeným prstem třeme posléze okraj skleničky. Dochází k rezonanci tenkého skla, která následně tvoří zvukové stojaté vlny vzduchu. Zvuk lidské ucho vznímá jako tón o určité frekvenci. Vlnová délka tónu je závislá na vzdálenosti volné vodní hladiny a okraje skleničky.
 

Využití v praxi+

Hra na skleničky :)
 

Poznámka+

Zajímavost: http://fyzmatik.pise.cz/158117-sklenena-harfa.html
 

Kontrolní otázky a úkoly+

  • Jaká sklenice je potřeba aby expreriment fungoval?
  • Lze tento experiment provést například s pivním půllitrem?

 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 10466 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.