Ponořování válce - vztlaková síla

icon

Existence vztlakové síly a její působení v závislosti na objemu ponořené části tělesa.

Výukové fáze: motívační, fixační

 

Potřebné pomůcky+

  • závaží
  • siloměr
  • kapalina (voda)
  • kádinka

 

Postup pokusu+

E083_S001 Na siloměr zavěsíme závaží rozdělené na stejné části různobarevnými pruhy.
E083_S002 Ponoříme válec po první pruh a pozorujeme změnu na siloměru. Síla, kterou válec působí na siloměr se zmenšila.
E083_S003 Ponoříme těleso po čtvrtý pruh. Síla se opět zmenšila
E083_S004 Těleso ponoříme celé.
 

Vysvětlení+

Na těleso na vzduchu působí síla gravitační. Po ponoření na něj působí i síla vztlaková, která se zvětšuje tím více, čím je ponořený objem tělesa větší.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Pro vztlakovou sílu platí vztah:
F_{VZ}=\varrho_{K} \cdot V \cdot g
, kde ϱk je hustota kapaliny, V objem ponořené části tělesa a g gravitační konstanta. Vztlaková síla se s postupným ponořováním tělesa zvětšuje; síla, kterou těleso působí na siloměr se tedy s postupným ponořováním zmenšuje.
 

Poznámka+

Experiment lze provádět i obráceně, tedy začínat s válcem ponořeným do kapaliny a postupně jej vytahovat ven a pozorovat zvětšující se působení na siloměr.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Tisknout | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 12.11.2011 uživatel a od té doby má 8548 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.