Newtonův kotouč - skládání barev

icon

Rozklad světla hranolem podrobně popsal ve své knize Optica Isaac Newton, kterou vydal v roce 1686. Současně však ukázal, že jednotlivá monochromatická světla lze také skládat zpět ve světlo bílé. To lze dokázat pomocí tzv. Newtonova kotouče.

Výukové fáze: motivační, diagnostická

 

Potřebné pomůcky+

  • newtonův kotouč
  • vrtačka

 

Schéma experimentu+

Schéma experimentu:

Rozklad světla hranolem podrobně popsal ve své knize Optica Isaac Newton, kterou vydal v roce 1686. Současně však ukázal, že jednotlivá monochromatická světla lze také skládat zpět ve světlo bílé. To lze dokázat pomocí tzv. Newtonova kotouče.
 

Postup pokusu+

E110_S001 Upneme kotouč do vrtačky, motoru, či pouze držíme v ruce.
E110_S002 Roztočíme a pozorujeme mísení barev.
 

Vysvětlení+

Povrch kotouče je rozdělen na šest výsečí, které jsou vybarveny barvami spektra. Jestliže kotouč osvětlený denním světlem roztočíme rychlostí více jak 100 otáček za sekundu, všechny barvy splývají a povrch kotouče je šedivý.
 

Video experimentu+

Nemáte povolen JavaScript, avšak pro správný běh stránky je nezbytný.
You do not have JavaScript enabled, but for proper function of website is neccessary.
Máte příliš zastaralý prohlížeč pro přehrání videoukázek
nebo nemáte nainstalován Adobe Flash player !

You have too outdated browser to play video clips
or you do not have Adobe Flash player installed !
 

Fyzikální interpretace+

Pokus dokazuje, že barva světla různých zdrojů nebo barva osvětlených předmětů je výsledkem souhrnného vnímání monofrekvenčních světel různých barev. Ta buď vyzařuje světelný zdroj, nebo jsou obsažena ve světle odraženém od povrchu těles. Výsledný barevný vjem se pak označuje odpovídajícím názvem barvy, tím popisujeme tón barvy.

Rozklad světla hranolem podrobně popsal ve své knize Optica Isaac Newton, kterou vydal v roce 1686. Současně však ukázal, že jednotlivá monochromatická světla lze také skládat zpět ve světlo bílé. To lze dokázat pomocí tzv. Newtonova kotouče.
 

Využití v praxi+

Princip aditivního míchání barev se uplatňuje například na počítačových monitorech a TV obrazovkách = RGB model.
 
Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu | Vložit na vlastní web |

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 14684 shlédnutí.
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.